Systemen

Herstellen van schrale asfaltplekken in asfaltverhardingen

Bij vorst zet water uit en worden de steentjes in uw asfaltverharding uit elkaar gedrukt en laten los. Hierdoor gaat het asfalt ‘rafelen’. Een tijdig aangebrachte slemlaag voorkomt beschadigingen, zoals schrale asfaltplekken, aan de toplaag van het asfalt. Hierdoor verlengt u de levensduur van uw asfaltinfrastructuur.

Het toepassingsgebied van een slemlaag beperkt zich veelal tot het afdichten van poriën en daarmee worden asfaltoppervlakken als rijbanen, wandel- en fietspaden, schoolpleinen, inritten etc. verbeterd.

Bij een gering aantal m2 rafeling per wegvak is Direct Infra B.V. in staat om, op een kostenefficiënte manier, een plaatselijke slemlaag aan te brengen. Omdat het aanbrengen van deze slemlaag handmatig gebeurt, beperkt Direct Infra B.V. het aantal te behandelen m2 oppervlak per werkvak.
Direct Infra B.V. neemt vooraf het schadebeeld op en bespreekt dat met haar opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering. Samen met haar opdrachtgever bepaalt Direct Infra B.V. de te volgen strategie.
Het slemmen gebeurt met DirectAsfaltSlem (DAS) dat oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk is. DAS is een veelvuldig toegepast en beproefd product dat haar sporen op dit vlak ruimschoots heeft verdiend.

Direct Infra B.V. beschouwt het slemmen van gerafelde kleine oppervlakken als een servicedienst voor haar opdrachtgevers.

Indien blijkt dat het aantal te behandelen m2 rafeling in scheve verhouding staat tot het totale wegvakoppervlak, krijgt u als opdrachtgever, van Direct Infra B.V. dan ook het advies een collega in te schakelen om het probleem van rafeling voor u te tackelen.

schrale asfaltplekken

Heeft u vragen of interesse? Neem contact op!