Systemen

Afdichten van gaten in asfaltverhardingen

Het kan voorkomen dat in bestaande asfaltinfrastructuur, door welke oorzaak ook, gaten ontstaan.

Het traditionele bakfrezen en inlagen is tijdrovend en brengt veelal té groot materieel op een té kleine oppervlakte. Deze ongunstige combinatie zorgt vaak voor verkeersstremmingen met, soms, irritatie bij weggebruikers als gevolg. Afkomende materialen moeten bij dit traditionele systeem worden afgevoerd en nieuwe materialen moeten worden aangevoerd.
Een en ander kan gezien worden als niet meest efficiënt en tart de CO2-ladders in hoge mate.

Direct Infra B.V. denkt dat het anders kan.

Direct Infra B.V. werkt door de toepassing van het AsfaltRecyling-systeem (AR-systeem) met relatief simpel materieel van beperkte afmeting. Aangezien duurzaamheid een item is binnen Direct Infra B.V. sluit het AR-systeem “naadloos” aan bij ons gedachtegoed.
Direct Infra B.V. streeft naar zoveel mogelijk hergebruik van afkomende materialen met zo min mogelijk tractie op de werkplek. Dit werkt kostenbesparend en doet de CO2-ladder goed.

Door de toevoeging van een additief is Direct Infra B.V. met het AR-systeem tevens in staat om afkomende materialen nieuw leven in te blazen waardoor het nog jaren mee kan.

Uw voordelen van onze aanpak:

  • Door de beperkte afmetingen van ons materieel is van verkeersstremming nauwelijks sprake.
  • Door de geringe tractie op de werkplek worden de kosten geminimaliseerd.
  • Door de toevoeging van een additief besparen we op hoge afvoerkosten, immers afkomende materialen worden hergebruikt. Tevens besparen we op de kosten van nieuw materiaal én leveren we, door de geringe tractie op en rondom de werkplek, een positieve inspanning op de CO2-ladder.
gaten

Heeft u vragen of interesse? Neem contact op!