Missie van Direct Infra B.V.

Direct Infra B.V. wil op de economisch meest voordelige manier duurzame asfaltonderhoudstechnieken toepassen die staan voor een lange levensduur en zorgdragen voor levensduur verlenging van uw bestaande asfalLogo-Direct-Infra-kleinert infrastructuur.

Dit doen we door met een andere bril te kijken naar het hedendaagse asfaltonderhoud en asfaltbeheer.

Direct Infra B.V. is úw partner op het gebied van asfalt beheren.

Dit partnership komt tot uiting in:

  • een directe respectvolle benadering van opdrachtgevers,
  • het, daar waar nodig, gebruik maken van expertise van derden
  • het niet alleen garant staan voor uitgevoerde werkzaamheden maar er ook verantwoording voor nemen.

Direct Infra B.V. tracht uw asfalt infrastructuur als de hare te beschouwen en stelt, samen met haar partners, alles in het werk om de best passende oplossing voor herstel van uw schadebeelden aan te dragen om deze vervolgens op een duurzame manier voor u op te lossen.

Visie van Direct Infra B.V.

Direct Infra B.V. wil zich profileren als een stabiele, betrouwbare partner die bekend staat om haar kordate optreden.

Direct Infra B.V. wil aan haar opdrachtgevers oplossingen aandragen die aansluiten bij deze tijdgeest, die to the point, economisch verantwoord, duurzaam, weinig tijdrovend en met zo minimaal mogelijk materiaal en materieel verwezenlijkt kunnen worden.

Toekomst van Direct Infra B.V.

Less is more!

Direct Infra B.V. is een jong bedrijf met meer dan 25 jaar ervaring opgedaan elders in de branche. Vanuit die ervaring tracht het zich vanaf de eerste dag bezig te houden met de toekomst, de dag van morgen en de dagen daarna.
Dat betekent dat Direct Infra haar voelhoorns open heeft staan voor noviteiten en ontwikkelingen op de markt. Wij geloven met name voor de toekomst in groei op het gebied van kwaliteit, meer dan in groei op het gebied van kwantiteit. Het bedrijf realiseert zich dat groei op het ene vlak de groei op het ander vlak positief kan beïnvloeden en staat daar voor open. Vanuit betrekkelijke kleinschaligheid wil Direct Infra B.V. de lijnen binnen de bedrijfsstructuur en daar buiten kort trachten te houden.

Direct Infra B.V. gelooft dat hiermee de kwaliteit die het nastreeft voor nu kan worden gewaarborgd en naar de toekomst verder kan worden uitgebouwd.

“Black is beautiful”, maar kleur geeft fleur….

In het hedendaagse verkeer worden bij fietssnelwegen, verkeersplateau’s, verkeerssuggestiestroken e.d. meer en meer kleuraccenten toegepast. Verkeersveiligheid is daarbij, tot nog toe, het meest bepalend. Psychologen beweren echter dat kleur invloed heeft op onze gemoedstoestand en zelfs bij kan dragen tot een opgewekt humeur, ook in onze openbare ruimte.
Direct Infra B.V. tracht aan te sluiten bij deze ontwikkeling en voert, indien gewenst, haar herstelactiviteiten uit in kleur. We gebruiken de kleur die het best aansluit bij de bestaande situatie en die is, zo blijkt, niet altijd zwart.
Wij willen u graag informeren wat de mogelijkheden zijn.

Eigenaar Marcel de Laat richtte, na meer dan 25 jaar werkzaam te zijn in de branche, eind mei 2016 zijn eigen onderneming op: Direct Infra B.V..
Daar waar zijn voormalige werkgever de handdoek wierp besloot Marcel vanuit innerlijke drive en de passie voor asfaltonderhoud om samen met een aantal van zijn medewerkers verder te gaan.

Marcel staat bekend als een peoplemanager met creatief civieltechnisch inzicht. Vanuit die hoedanigheid legt hij zelf de contacten met wegbeheerders en bespreekt hij met hen de problematiek m.b.t. het hedendaagse wegbeheer.
Marcel is “zuinig” op zijn relaties: vertrouwen is, naar zijn overtuiging, ook in deze tijd dé basis om samen op een, economisch zo voordelig mogelijke manier tot een zo goed mogelijk eindproduct te komen.

Duurzaamheid en veiligheid zijn eveneens items waar Marcel met Direct Infra B.V. hoog op in wil zetten. Het leveringsprogramma van Direct Infra B.V. spreekt wat dat betreft boekdelen.

Duurzaamheid

Steeds meer opdrachtgevers zijn, óf willen, op zoek naar maatregelen die de CO2-uitstoot tijdens asfaltherstelwerkzaamheden verminderen.
Direct Infra B.V. is al vanaf haar oprichting met dit vraagstuk aan de slag.
Een en ander heeft geresulteerd in de innovatieve ontwikkeling van duurzame asfaltherstelmethodieken in de vorm van scheur-/gietasfaltproducten waarbij de MilieuKostenIndicatie (MKI) en de totale CO2-uitstoot fors lager zijn dan de waardes die de traditionele asfaltonderhoudstechnieken u tonen.

Met het bepalen van het MKI-getal worden middels een fictief geldbedrag de verschillende duurzaamheidsaspecten uitgedrukt in geld.
Hierbij geldt: hoe lager de waarde, hoe duurzamer het product.

Direct Infra B.V. heeft diverse type reparaties waaronder het afdichten van scheuren, en het herstellen van craquelé / rafeling én het afdichten van gaten. Deze reparaties voeren wij uit met ónze speciaal ontwikkelde asfalthersteloplossingen.

De milieu-impact van onze scheur- en naadafdichtingsmethodiek blijkt ca.20 keer minder ten opzichte van het traditionele asfaltonderhoud.
De milieu-impact bij het herstel van craquelé/rafeling en/of gaten door Direct Infra B.V. is ca. 3 keer minder dan bij de toepassing van traditioneel asfaltonderhoud.

Doordat er bij onze onderhoudsmethodieken geen vrijkomend asfalt hoeft te worden afgevoerd, er geen veeg-zuigmachines, kleefwagens, walsen e.d. nodig zijn is de CO2-uitstoot bij toepassing van de methodieken van Direct Infra B.V. is fors lager ten opzichte van de CO2- uitstoot bij traditionele asfaltonderhoudstechnieken.

Heeft u vragen of interesse? Neem contact op!