Laat jij je geliefde in de kou staan als ze verregend en verkleumd van de kou zich bibberend en aan je voordeur meldt?

Laten we zeggen: 9 op 10 zullen haar binnen laten, haar vertroetelen en zorgen ervoor dat ze zich snel beter voelt.

Laten we dit gedachtengoed eens doortrekken naar asfaltbeheer. Ik geef toe, je moet daarvoor wel enig voorstellingsvermogen hebben, maar laten we ons best er eens voor doen.

Zou je van wegbeheerders, vakbroeders met veelal voorliefde voor asfalt, in dat kader dan mogen verwachten dat ze aan hun asfalt, na een periode van regen, sneeuw en vorst, hun liefde tonen door het de aandacht te geven die het in dat geval verdient?

In de praktijk lijkt het alsof wegbeheerders moeite hebben met het openlijk tonen van hun liefde voor asfalt. Asfalt wordt daardoor meer dan eens aan haar lot overlaten. Om wegbeheerders te helpen in hun relatie met hun geliefde asfalt hebben wij twee regels opgesteld die helpen de relatie langdurig te behouden en zelfs te versterken.

Regel 1: Leer om non-verbale signalen op te pikken en te vertalen.

De herfst- en winterperiode zijn maanden die zorgen voor de meeste schade aan asfaltverhardingen. Onstabiel weer en sterk fluctuerende temperaturen zorgen voor een asfaltverharding met scheuren, craquelé, materiaalverlies en gaten.
Visuele schade zou men kunnen vertalen als een non-verbaal signaal een soort van “stille roep” om aandacht, om onderhoud en herstel.
Als u deze “stille roep” signaleert, op waarde taxeert en serieus neemt dient u snel actie te ondernemen en een plan te hebben hoe hier mee om te gaan.
Indien u echter dit signaal niet herkent of als (politieke) krachten u influisteren dat onderhoud niet nodig of onzinnig is, dan zal de schade aan het asfalt toenemen en verergeren.

Regel 2: Laat je geliefde nooit teleurgesteld achter.

Niemand blijft graag teleurgesteld achter, dus ook uw asfalt zal het niet leuk vinden als u haar “stille roep” om aandacht en onderhoud negeert.
Is asfalt stuk of gescheurd, Direct Infra BV heeft diverse oplossingen op het gebied van asfaltonderhoud en asfaltherstel zoals o.a. scheurafdichting.
Scheuren in asfalt komen voort uit diverse oorzaken.
In sommige gevallen doordat bijvoorbeeld het asfalt niet onder de meest ideale omstandigheden is aangebracht. Weersomstandigheden zijn ook van invloed.
Scheuren kunnen echter ook ontstaan door veroudering,
door beweging in de ondergrond of doordat de dimensionering ontoereikend is in relatie tot de belasting.
Seal uw asfalt middels scheurafdichting om het “gezond” te houden.
Direct Infra BV kan u hierbij helpen.

We beginnen met het verwijderen van loszittende asfaltdeeltjes door gebruik te maken van onze StraalJet heteluchtlans. We verwarmen hierbij zowel het oppervlak van de scheur in het asfalt als het asfaltoppervlak rondom de te behandelen scheur.
Als dat is gedaan brengen we direct een hoge kwaliteit sealer in de vorm van een scheur afdichtend gemodificeerd polymeerbitumen aan die de levensduur van uw asfalt verlengt.
Zonder afbreuk te doen aan het rijcomfort en de afwatering is uw asfaltinfrastructuur geseald en hebben weersomstandigheden e.d. minder invloed/grip op haar.

Advies van een expert, een deugdelijke zorg en uitgekiende applicatie zijn de sleutels tot goed onderhoud van uw bestaande asfaltinfrastructuur door het jaar heen.

Mocht u als wegbeheerder relatieproblemen hebben die niet genoemd zijn in dit stuk (alleen asfalt gerelateerd a.u.b.), neem dan ook gerust contact op met ons.
We houden van een uitdaging!